S.C. Elite Business Profesional S.R.L. colecteaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin folosirea serviciilor de colectare de date și de cereri de estimari online disponibile pe acest website,  în scopul indeplinirii serviciilor solicitate de d-voastra, pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului,

În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția Elite Traduceri orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca Elite Traduceri, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

Elite Traduceri utilizează informațiile personale pentru a rezolva cererile solicitate de d-voastra. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică de confidențialitate.

  1. INREGISTRAREA DATELOR

Pentru vizualizarea informațiilor puse la dispoziție pe website-ul traduceriieftine.ro nu este necesară oferirea datelor personale, însă pentru utilizarea serviciilor de cerere de estimare online sunt necesare anumite date personale.

  1. UTILIZAREA DATELOR

Elite Traduceri  utilizeaza datele personale puse la dispozitie, însa nu în exclusivitate, în scopul ofertarii serviciilor solicitate de d-voastra.

  1. INFORMARE

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1 de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiţiei, de a va opune în viitor prelucrării şi de a solicita ştergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti scrie la urmatoarea adresă: Bucuresti, Calea Mosilor 209 sau pe mail la elite@traduceriieftine.ro

  1. LEGISLAȚIE

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completatã de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o ințelegere în termenul precizat anterior, va fi considerata competența instanței judecatorești din București.